Orlické hory 

Orlické hory jsou kouzelným civilizací nedotčeným pohořím na severovýchodě Čech, které si můžete užít ve dvou sezonách. Dominantní zimní sezóna, vrcholící v Silvestrovském týdnu pokračující do poloviny března a neméně důležitá letní sezóna stoupající od června do konce prázdnin. Kouzlo Orlických hor si ale můžete vychutnat v každé roční době. Podzim je ideální pro horskou turistiku, sběr huh a poznávání krás přírody.


Deštné nabízí spoustu možností, jak trávit volný čas. Za zmínku stojí například zdejší lanové centrum, lezecká stěna či fotbalové hřiště. Možnost jízdy na koni, případně pro milovníky adrenalinu zapůjčení terenních čtyřkolek. Samotný hotel Alfa Resort připravuje trvale celou řadu programů a je opravdu z čeho vybírat. Více informací..


Pro milovníky kol jsou Orlické hory opravdovým rájem, místní cyklotrasy nabízí celou škálu obtížností. V zimních měsících zde najdete nesčetně upravených běžkařských stop, osm sjezdařských tratí.


                                                 Něco více o CHKO Orlické hory


CHKO Orlické hory která byla vyhlášena 28. prosince 1969 k ochraně zachovalého krajinného celku tvořeného hřebenem Orlických hor.
Pro tuto oblast je charakteristický pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení dálkových imisí.

Orlickozáhorskou brázdou, která odděluje Orlické hory od hor Bystřických, protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku širokým údolím proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvané Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžná, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolími zaoblené hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny.

Zajímavými přírodními rezervacemi jsou rašelinné louky pod Bedřichovkou a podmáčené louky u Divoké Orlice "Neratovské louky". Na území CHKO se nacházejí dvě již vzpomínané národní přírodní rezervace, celkem třináct přírodních rezervací a šest přírodních památek. Se zajímavostmi krajiny, flory i fauny seznamují návštěvníky informační tabule, rozmísťované a udržované správou CHKO.

Do Orlických hor zasahuje i přírodní park Orlice, sledující tok a nivy Divoké Orlice od Klášterce nad Orlicí (horní tok je chráněn v rámci CHKO Orlické hory), Tiché Orlice od pramene a spojených Orlic od Týniště n. O až po soutok s Labem v Hradci Králové. Park byl vyhlášen v roce 1996 s cílem ochránit ojedinělou přírodu a celkem zahrnuje území na ploše 11 000 ha.
 

 Prohlédněte si Alfaresort na přehledné mapě:


Zvětšit mapu